PERFORMANS VE ÜCRET POLİTİKASI


 Performans ve Ücretlendirme:

 

 Ücretlendirme Şirketin hedeflerine ulaşılmasında en büyük katkı, çalışan performansıdır. Çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerine paralel olarak artan performansları; hem çalışanlar hem de Bomonti Elektrik Şirketi'nin kazanmasını sağlamaktadır.

 

 Çalışanların yetkinliklerine odaklanan performans değerlendirme sistemi yılda bir kere, 6. ayını tamamlamış tüm çalışanlara uygulanmaktadır. Performans değerlendirme sonuçları çalışanların ücretlerine yansıtılmakta; kariyer planlarını ve gelişim faaliyetlerini belirlemektedir. 

Bomonti Elektrik Şirketi, ücret sistemini uluslararası geçerli yönetim araçlarını kullanarak; işlerin büyüklüğü ve derecelerine göre oluşturmuşmaktadır. Ülkenin ekonomik şartlarını göz önünde bulundurarak skalasını oluşturmaktadır. Ücretler Şirket içinde adil; sektörde rekabetçidir. Çalışanları performanslarına göre ödüllendirip, motivasyonlarını yüksek tutmaya çalışmaktadır.

 

Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilere Şirket iç prosedürleri dâhilinde verilen avanslar hariç olmak üzere borç para verilmemekte, kredi kullandırılmamaktadır. Bu kişiler lehine kefalet benzeri teminatlar da verilmemektedir. Yönetim Kurulu’na sağlanan maddi haklar, Şirket Ana Sözleşmesi’nde yazılı bulunmaktadır.

women wanting to cheat open want wife to cheat
when women cheat go married men cheat with men
the unfaithful husband robertsuk.com dating site for married people
coupon codes for walgreens photo walgreens photo coupon 10 cent prints walgreens online
manufacturer coupon for bystolic bystolic coupon card