İLETİŞİM


Adres Bilgilerimiz
Krokimiz

Ünvanı

PAMEL PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Merkez Adresi

Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Apt. No:9/53 Sarıyer/İstanbul

Bağlı Olduğu Ticaret Sicil Memurluğu ve Ticaret Sicil Numarası

İstanbul Ticaret Odası, Sicil No:639184

Telefon No

0212 290 74 90

Faks No

0212 290 74 91

İnternet Adresi

www.bomontielektrik.com.tr

Posta Adresi

info@bomontielektrik.com.tr 

Yatırımcı İlişkileri mustafa.arslan@verusa.com.tr