İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞ SAĞLIĞI


Çalışanların sağlığı ve emniyeti, Pamel Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.’nin faaliyetlerinde öncelikli olarak gözettiği temel olgulardandır. PAMEL, çevre ve iş güvenliği konularında, faaliyet gösterdiği yerlerde, gerek çevresel değerlendirme, gerekse tehlike tanımlama ve risk değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirmiştir.


PAMEL Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş., yüksek teknolojiye sahip altyapısı ve enerji verimliliği çalışmaları ile çevreye olan duyarlılığını ortaya koymaktadır.


Tüm çalışanların katılımıyla, tehlikeleri daima önceden belirlemek, sağlık ve emniyete ilişkin ilkeler kapsamında kayıp, kaza ya da hasar risklerine karşı önlem almakta,


Faaliyetlerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, tüm çalışanlarını, sağlık ve emniyet konularında bilinçlendirmekte, eğitimle desteklemekte, bu konuda kamu çıkarlarını gözeten tüm kuruluşlar ile işbirliği yapmakta,


Olayların ve kazaların tekrar oluşmasını önlemek ve performansı geliştirmek amacıyla olaylar ve kazalar ile ilgili gerçekçi raporlar hazırlamakta, bunlardan ders çıkarılmasını sağlamakta,


Gerektiğinde Acil Durum Yönetim Planını en yüksek performansla gerçekleştirmekte,


Bu politikayla ilgili, ülkemizde yürürlükte bulunan yasal mevzuatlara uymakta,


İş Sağlığı ve İş Güvenliği  Yönetim Sistemi uygulamalarını sürekli ve düzenli olarak gözden geçirerek denetlemek ve geliştirmekte,


Meslek hastalığı ve çalışma güvenliği faktörlerini, sürekli göz önünde bulundurmakta,

Tüm çalışanların, sağlık ve emniyetin sağlanmasını için gereken tüm önlemler alınmaktadır.