TEMEL DEĞERLERİMİZ


Duyarlılık, Global Takım Çalışması, Sürekli Gelişim, AR-GE ve Çevre Bilinci çalışma yaptığımız işin vazgeçilmez öğeleridir. Bu değerler iş stratejimizin temeli olup iş yaşamımızın her aşamasına yansıtılmıştır.
   

Önce Müşteri


Müşterilerin işletme operasyonlarının ayrıntılı bilinmesi ile PAMEL, müşterileri için katma değer yaratmaya odaklanır. Üretim ve satın alma vasıtasıyla araştırma ve geliştirmeden satış, finansman ve servislerin sunumuna kadar
, tüm değer zincirinin merkezinde Müşteri bulunmaktadır.


Bireye Saygı


Bireye saygı, çalışma yöntemlerini geliştirip iyileştirmek için tüm çalışanların bilgisine, deneyimine ve hırslarına saygı duyup bunları kullanarak oluşturulur. Yeni fikirler ve ilhamlar, PAMEL’in çalışanlarının kendi becerilerini geliştirdiği günlük operasyonlardan doğar. Bu da daha yüksek kalite, verimlilik ve daha fazla iş tatmini sağlamamıza yardımcı olur.


Kalite


Müşterilerin memnuniyeti ve karlılığı, PAMEL’in yüksek kalitede ürünler ve servisler sunmasını gerektirir. Müşterilerin ihtiyaçlarının ayrıntılı olarak bilinmesi sayesinde PAMEL, ürünlerin ve servislerinin kalitesini sürekli iyileştirir. Sapmalar, daha fazla ilerlemek için değerli bir bilgi kaynağı olarak kullanılır ve iyi oturmuş süreçlerde ele alınır.


AR-GE


Daima AR-GE ye değer veren bir yaklaşımla, yeniliklere, gelişmeye açık, yeni düşüncelere, yöntemlere, uygulamalara ve teknolojilere açık bir yapılanma bir yaklaşımla çalışırız.

Çevre Bilinci


Doğaya, kültüre ve yaşama saygılı, süreklilik içeren, katma değeri yüksek, istihdam yaratan çevre bilinci yüksek, süreklilik arz eden projeleri hayata geçiriyoruz. Organik ve sonsuz hammadde ile enerji üretimine katkıda bulunuyoruz.