OZELDURUM


   Özel Durum Açıklaması (Genel)

 
1 Sıtkı İLBAK YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞ. İNŞ. TURZ. VE TİC. A.Ş. 17.06.2014 14:40:00
2 Emine KINAY ÇETİN YÖNETİM KURULU ÜYESİ BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞ. İNŞ. TURZ. VE TİC. A.Ş. 17.06.2014 14:45:43

  

     
Ortaklığın Adresi : Sıracevizler Cad.Esen Sok.No:9 K01-01 Bomonti- Şişli/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : Tlf: 0212 219 04 07 ;Faks:0212 224 78 62
E-posta adresi : info@bomontielektrik.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tlf: 0212 233 16 24; Faks: 0212 224 78 62
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Bağlantı Hattının Yatırım Bedelinin Geri Ödenmesi İle İlgili Alacağımızın Tahsiline İlişkin Dava Açılması


  AÇIKLAMA:

Adıyaman ili Çelikhan ilçesinde faaliyet gösteren Şifrin Regülatörü ve HES üretim tesisimizin, bağlantı hattı yatırım bedelinin geri ödenmesi ile ilgili olarak Akedaş Elektrik Dağıtım A. Ş. den olan alacağının10 yıl yerine 1 yıl içerisinde tahsil edilmesinin sağlanması amacıyla; 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı'na; 28.01.2014 tarih ve 28896 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği'nin Geçici 2.maddesinin 2.fıkrasındaki "on " ve "onuncu" ifadelerinin iptaline ve yürütmesinin durdurulmasına dair Danıştay 13. Daire Başkanlığı'na 16.06.2014 tarihinde 2014/2209 Esas Numarası ile dava açmıştır.

  
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.