OZELDURUM


  Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


 
1 Emine KINAY ÇETİN YÖNETİM KURULU ÜYESİ BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. 27.06.2014 18:19:40
2 Sıtkı İLBAK YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. 27.06.2014 18:21:28


   
Adres Sıracevizler Cad. Esen Sok. No:9 Kat:1-01 Bomonti-Şişli/İSTANBUL
Telefon 212 - 2190407
Faks 212 - 2247862
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2331624
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2247862
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 Yılı Kar Dağıtımı Yönetim Kurulu Kararı hakkında

   
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.06.2014
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi 21.07.2014


   
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,BMELK(Eski),TREBOMO00012 0,0000000 0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREBOMO00020 0,0000000 0,0000000


Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
B Grubu,BMELK(Eski),TREBOMO00012 0,000 0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREBOMO00020 0,000 0,00000


  EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 27.06.2014 tarihinde yapılan toplantısında; 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (No.II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 5.049.691 TL'lik net dönem zararı mevcuttur; Vergi Usül Kanunu'na hazırlanan tablolara göre 5.363.327 TL net dönem zararı mevcuttur. 
2013 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (No.II-14.1) sayılı Tebliği gereğince Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda zarar söz konusu olduğundan, kar dağıtımı yapılamayacağı, iş bu teklifin 21 Temmuz 2014 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına, 
Oybirliği ile karar verilmiştir. 


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.