OZELDURUM


 Özel Durum Açıklaması (Genel)

 
1 Sıtkı İLBAK YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. 15.07.2014 15:51:56
2 Emine KINAY ÇETİN YÖNETİM KURULU ÜYESİ BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. 15.07.2014 15:57:18

  

     
Ortaklığın Adresi : Sıracevizler Cad.Esen Sok.No:9 K01-01 Bomonti- Şişli/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : Tlf: 0212 219 04 07 ;Faks:0212 224 78 62
E-posta adresi : info@bomontielektrik.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tlf: 0212 233 16 24; Faks: 0212 224 78 62
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Kurulması ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelerinin Atanması


  AÇIKLAMA:

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 15 .07. 2014 tarihinde yapmış olduğu toplantı ile; 

1. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Seri II-17.1) 11.Maddesi gereği "Yatırımcı İlişkileri Bölümü"nün kurulmasına, bölüm yöneticisi olarak "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey (Lisans No:203256) Lisansı'na sahip Sinan SİVRİKAYA'nın görevlendirilmesine ve doğrudan Yönetim Kurulu Başkan Vekiline bağlı olarak çalışmasına,

2. Yönetim Kurulumuz bünyesinde mevcut ve 2 (İki) üyeden oluşan Kurumsal Yönetim Komitesi üye sayısının 3 (Üç)'e çıkarılmasına, Yönetim Kurulumuz'da Bağımsız Üye olarak görev yapmakta olan Sn. Oktay Tanju SEL 'in Komite Başkanı olarak, Yönetim Kurulumuz'da Başkan Vekil'i olarak görev yapmakta olan Sn. Sıtkı ILBAK'ın ve Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi sıfatı ile Sinan SİVRİKAYA'nın Komite üyesi olarak seçilmesine, 

3. Yönetim Kurulumuzun yapılanması gereği, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Aday Gösterme Komitesi'nin ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmeye devam etmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

  
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.