ÇALIŞAN HAKLARI VE İŞ ETİĞİ


Şirket Grubu içinde görev alan herkesin sahip olması gereken ve hedeflenen Şirket kültürünün desteklenmesi için kritik olan temel özellikler şöyledir:

Araştırma ve Bilgi Edinme: 

Bomonti Elektrik çalışanı, en yeni uygulamalar konusunda güncel kalmak ve doğru kararlar alabilmek için sektöründeki ve ekonomik, sosyal ve politik çevrelerdeki gelişmeleri yakından takip eder. 

Rutin soruların ötesinde derinlemesine araştırmalar yaparak gelişmeleri yorumlar. Kurumun bütününe ve dışına bakarak işe yönelik problemleri ve/veya fırsatları değerlendirir.

Dürüstlük ve Güvenilirlik: 

Bomonti Elektrik çalışanı, duygu ve düşüncelerini her durumda açık ve doğru bir biçimde ifade eder. Davranışlarında ve sözlerinde çelişkiye düşmez. Hatalarını açıklıkla ve dürüstlükle kabul eder. kararlarına güvenle sahip çıkar. Diğer şahısların da aynı biçimde hareket etmelerini bekler.

Ekip Çalışması ve İş Birliği: 

Bomonti Elektrik çalışanı, bir ekibin parçası olarak ekip üyeleriyle dayanışma içinde, bölüm ve Şirket hedeflerini kişisel hedeflerinin üstünde tutarak çalışır.

Müşteriye ve Çalışma Arkadaşlarına Duyarlılık: 

Bomonti Elektrik çalışanı, müşterilerinin ve çalışma arkadaşlarının duygu, düşünce ve kaygılarını anlamaya çalışır; bu doğrultuda azami özen gösterir.

Özgüven: Bomonti Elektrik çalışanı, sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirerek, karşılaştığı sorunlar karşısında en etkin yaklaşımı seçer; 

Sonuç Odaklılık: Bomonti Elektrik çalışanı, her zaman daha iyisini yapma ve mükemmeli yakalama konusunda performansını geliştirir; kendine zorlayıcı hedefler koyar. Yaptığı işlerde yenilik ve farklılık yaratmak için çalışır.

Yaratıcılık ve Yenilikçilik: Bomonti Elektrik çalışanı, bulunduğu ortamlarda farklı birey ve takımlarla uyum içinde çalışır; kişilerin farklı ve karşıt görüşlerine saygıyla yaklaşır. İşinin gerekleri çerçevesinde değişimi kolaylıkla kabul eder, öğrendiklerini işine uygular.

Şirket, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı olur; çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemelerle etik kurallara uyar. 

Şirket, uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına destek olur ve saygı gösterir. İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere yolsuzluğun her türlüsüyle mücadele eder.