ÇALIŞAN PROFİLİ


Çalışanların %18’i kadın, %82’si erkektir. 

 
Çalışanların %9’u üniversite mezunu, %27’ü ön lisans mezunudur; lise ve altı çalışanlar toplam sayının %64’ünü oluşturmaktadır.