TARİHÇE


Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi 18 Aralık 2007 tarihinde her nevi enerji tesisi inşa etmek, işletmek amacı ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işleri yapmak amacıyla kurulmuştur.

Temmuz 2010 da inşaatına başlanan “Şifrin HES” öngörülen inşaat süresi 24 ay olmasına karşın 18 ayda tamamlanmıştır.

1975 Yılından beri Tekstil Sektöründe faaliyet gösteren Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Kınay, 2005 yılında Enerji Sektörü ilgilenmeye başlamış 22 Aralık 2012 tarihinde Şifrin HES'i üretime alarak fiilen Enerji sektörüne girmiştir. 2015 de İzmir Bayındır İlçesi sınırları içerisinde 55 MW'lık Mersinli RES projesini gerçekleştirecek olan Yander Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm A.Ş. nin de kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı’dır.

“Şifrin HES” projesinin kalıcı, verimli, katma değer yaratan bir proje olması için, projenin inşaatı aşamasında Avrupa’dan ithal edilen ekipmanlar seçilmiş, projelendirme,uygulama ve montaj aşamalarında yurt dışından danışmanlık ve kontrolör desteği alınmıştır, Sistem Alman kontrolör ve mühendislerin denetimi altında hassas ölçüm ve testleri yapılarak devreye alınmıştır.

Şirket Merkezi Sıracevizler Cad. Esen Sok. No 9 Kat 1 Bomonti Şişli İstanbul adresinde bulunmaktadır.

Şirket bünyesinde istihdam edilen ortalama personel sayısı 13 kişidir. Şirketin direkt veya dolaylı olarak iştirak ettiği iştiraki ve ortaklığı bulunmamaktır. 

Şirket, Türkiye Elektrik Kurumu dışındaki kuruluşların elektrik üretimi, dağıtımı ve ticareti ile görevlendirilmesi hakkındaki 3096 sayılı kanunun 4. Maddesi ve söz konusu kanunun maddesinin uygulanması ile ilgili 4 Eylül 1985 tarih ve 18858 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Elektrik Kurumu dışındaki kuruluşlara elektrik enerjisi kurma ve işletme izni verilmesi esaslarını belirleyen yönetmelik hükümleri uyarınca Adıyaman ili Çelikhan İlçesi sınırları içerisinde Şifrin Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali tesisi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 25.03.2010 tarih, 2481-24 sayılı karar ve EÜ/2481-24/1609 Numaralı Lisansla 49 yıl süreyle Üretim Lisansı almıştır.

Şifrin Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin inşaatı ve testleri 22 Aralık 2012 tarihinde bitirilerek geçici kabulü yapılarak üretime başlamıştır. 49 Yıllık sürenin sonunda (22 Aralık 2061) tarafların mutabakatı halinde ilgili yönetmelik hükümlerine göre işletme süresi uzatılabilir.