Şifrin Regülatörü ve HES tesisi Taşkın Önleme Bentleri (Tersip Bendi) ve Lisanssız Elektrik Üretimi Projeleri Hakkında

 Özel Durum Açıklaması (Genel)

 
1 Sinan SİVRİKAYA Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. 11.11.2014 16:59:00
2 Emine KINAY ÇETİN YÖNETİM KURULU ÜYESİ BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. 11.11.2014 17:02:21

  

     
Ortaklığın Adresi : Sıracevizler Cad.Esen Sok.No:9 K01-01 Bomonti- Şişli/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : Tlf: 0212 219 04 07 ;Faks:0212 224 78 62
E-posta adresi : info@bomontielektrik.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tlf: 0212 233 16 24; Faks: 0212 224 78 62
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Şifrin Regülatörü ve HES tesisi Taşkın Önleme Bentleri (Tersip Bendi) ve Lisanssız Elektrik Üretimi Projeleri Hakkında


  AÇIKLAMA:

İzahnamemizin ( Sermaye Piyasası Aracı Notu) 3.4. nolu kısmında belirttiğimiz halka arz gelirlerinin kullanım yerleri projeleri ile ilgili olarak; 

1) Kapasitenin etkin kullanımı amacıyla Adıyaman Şifrin Regülatörü ve HES tesisinin regülatör bölgesi için planlanan Taşkın Önleme Bentlerinin ( Tersip Bendi ) kurulması üzerine yürütülen proje kapsamında Kahramanmaraş Devlet Su İşleri 20.Bölge Müdürlüğü'ne 11.11.2014 tarih ve 330979 sayı numarası ile Şifrin HES Tersip Bendi projesinin onaylanması hususunda başvuruda bulunulmuştur.
 
2) Ayrıca Şifrin Regülatörü ve HES tesisi türbin çıkışına (kuyruksuyu) kurulmak üzere hidrolik kaynağa dayalı 1MW kapasiteli lisanssız elektrik üretimi projesi kapsamında Adıyaman İl Özel İdaresi Başkanlığı'na 11.11.2014 tarih ve 13229 sayı numarası ile Su Kullanım Hakkı İzin Belgesi almak amacıyla başvuruda bulunulmuştur.

  
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.