Bağlantı Hattının Yatırım Bedelinin Geri Ödenmesi İle İlgili Alacağımızın Tahsiline İlişkin Dava Süreci.

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

 
1 Sinan SİVRİKAYA Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. 15.06.2015 14:11:51
2 ALİ İRFAN İMİK YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. 15.06.2015 17:01:55

  

     
Ortaklığın Adresi : Sıracevizler Cad.Esen Sok.No:9 K01-01 Bomonti- Şişli/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : Tlf: 0212 219 04 07 ;Faks:0212 224 78 62
E-posta adresi : info@bomontielektrik.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tlf: 0212 233 16 24; Faks: 0212 224 78 62
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Bağlantı Hattının Yatırım Bedelinin Geri Ödenmesi İle İlgili Alacağımızın Tahsiline İlişkin Dava Süreci.


  AÇIKLAMA:

İlgi: 15.04.2015 Tarihli Açıklamamız.

SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23.üncü maddesinin 7 nci fıkrası gereği bilgilendirme amacıyla yapılan açıklamadır.

1. Adıyaman ili Çelikhan ilçesinde faaliyet gösteren Şifrin Regülatörü ve HES üretim tesisimizin, bağlantı hattı yatırım bedelinin geri ödenmesi ile ilgili olarak Akedaş Elektrik Dağıtım A. Ş.' den olan alacağımızın 10 yıl yerine 1 yıl içerisinde tahsil edilmesinin sağlanması amacıyla;

a. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı'na; 28.01.2014 tarih ve 28896 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği'nin Geçici 2.maddesinin 2.fıkrasındaki "on " ve "onuncu" ifadelerinin iptaline ve yürütmesinin durdurulmasına dair Danıştay 13. Daire Başkanlığı'na 16.06.2014 tarihinde 2014/2209 Esas Numarası ile tarafımızdan dava açıldığı duyurulmuştu.

b. Danıştay 13. Daire Başkanlığı tarafından 19.06.2014 tarihinde yapılan ilk incelemede herhangi bir sorun ve eksiklik görülmeyerek dava dosyasının incelenmesine geçilmiş olup,  02.07.2014 tarihinde ise yürütmenin durdurulması talebimizin davalı idarenin savunması alındıktan sonra görüşülmesine karar verilmişti.

c. Danıştay 13. Daire Başkanlığı tarafından davalı idarenin savunması alınmış olup, yürütmenin durdurulması talebimiz ile ilgili kararın görüşülmesi aşamasına geçilmişti.

2. Yürütmeyi durdurma istemi henüz karara bağlanmamış, süreç halen devam etmektedir. Olabilecek gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

  
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.