Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi

 Özet Bilgi

Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
 
 
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
   
 
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
   
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
   
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
   
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
   
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
   
 
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
   
Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
   
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
   
-
Tescil Tarihi
   
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
   
-
Açıklamalar
   
 
Yönetim Kurulumuzun 06.05.2020 tarihinde aldığı karara göre; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak ve Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2020 yılına ilişkin finansal tabloların denetlenmesi için Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.