Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi

 Özet Bilgi

Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
 
 
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
   
 
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
   
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
   
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
   
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
   
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
   
 
Açıklamalar
   
 
Borsa İstanbul A.Ş'nin 09.01.2019 tarihli BIAS-4-260 sayılı yazısına istinaden,      
Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin ''Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri'' başlıklı 8. Maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.