Davacı Mahmut Çınarın Açtığı Tazminat Davası Hakkında

 Özet Bilgi

Davacı Mahmut Çınarın Açtığı Tazminat Davası Hakkında
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
 
 
Özel Durum Açıklaması (Genel)
   
 
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
   
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
   
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
   
03.05.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
   
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
   
 
Açıklamalar
   
 

Şu ana kadar yayınlamış olduğumuz faaliyet raporlarında da yer alan Adıyaman İli Çelikhan ilçesi İzci Köyü sınırları içerisinde inşa edilen işletmesi ve mülkiyeti şirketimize ait bulunan Şifrin Hes adlı santralin tribün çıkışında santralin suyunun Şifrin çayına tahliyesini sağlayan kanalın yıkılması sonucu yüksek debide akan su, mülkiyeti Mahmut Çınar'a ait olan taşınmazlara ve bu taşınmazlar üzerinde bulunan ürünlerde zarar verdiğini, kanalın yıkılması sonucunda müvekkilinin tarlalarına akan su, tarlada bulunan yonca, buğday ve ağaçlara zarar verdiğini, müvekkilinin tarlalarına gelen enkazı kaldırmak için büyük masraflar yapmak zorunda kaldığını, moloz birikintisinin temizlenmesi için 38.253,54 TL, çıkan molozun taşınmazlardan uzaklaşması için 19.860,00 TL, arazinin toprak ihtiyacı ve maliyetinin 20.700,00 TL, taşınmazın taşkın öncesi verimine kavuşabilmesi için ıslah maliyetinin 1.920,52 TL ve mütemmim cüzlerin toplam zarar bedeli 10.950,00 TL olmak üzere toplam 91.684,06 TL davacı müvekkili Mahmut Çınar'ın zararı bulunduğunu iddia etmesi üzerine Adıyaman Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2013/2 D.iş esas ve karar sayılı kararı ile zararın tazmini için açmış olduğu tazminat davası sonucu avukatımız tarafından 03.05.2017 tarihinde şirketimize tebliğ edilmiştir. Dava sonucunda;

  

Davanın, haksız fiilden kaynaklı tazminat davası olduğu anlaşılmıştır. Bilirkişi raporları neticesinde davanın kabulüne dair 91.684,06 TL zararın dava tarihi olan 29/04/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte diğer masraflar da dâhil davalıdan alınmasına karar verilmiştir.

  

Dair taraf vekillerinin yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık sürede dosya Gaziantep Bölge istinaf mahkemesine avukatımız tarafımızdan bir üst mahkemeye taşınması adına gönderilmiş ve itiraz edilmiştir.

  

Davacı taraf Adıyaman İcra Dairesi 2017/3283 Esas sayılı yazı ile 91.684,06 TL asıl alacak, 10.084,72 TL vekâlet ücreti, 32.400,00 TL işlenmiş yasal faizi, 4.032,95 TL yargı giderleri, 60,00 TL yarg.gid.işl.yas.faiz, 150,00 TL vek.üc.işl.yas.faiz dahil toplam 138.411,73 TL tutarında icra emri göndermiştir. Dosyalar Gaziantep Bölge Adliye mahkemesine istinaf incelemesi için avukatımız tarafından gönderilmişti. 

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. hukuk dairesi 2018/45 dosya numaralı kararı ile bilirkişi raporlarını yetersiz bulmuş ve şirketimizin lehine olacak şekilde yerel mahkeme kararını ortadan kaldırmış ve dosyanın iadesine karar vermiştir. Karar kesin olduğundan tebligatların ilk derece mahkemesine yapılmasına da karar verilmiştir.

 

  

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla.